Majbritt's Dagpleje - også for dit barn
Værdinormer for dagplejen:

- Kærlige og trygge rammer for dit barn

- Tæt forældresamarbejde

- Tillid og dialog

Majbritt
NB: nye takster pr 1.1.2014 - se her
opdateret
7.9.2014